top of page

צדק צרכני - V4M - הערך הטוב לכסף שלך

בקטגוריה זו נמליץ לכם על רכבים חדשים בעלי חלופות איכותיות לשאר הרכבים   בקטגוריות השונות, עיוותים בגין מחירים, המיסוי, התערבות שוק מוסדי ועוד

הרכב המשפחתי מס' 1

משפחות ועסקים שמתלבטים בגודל הרכב הנכון, בפתרונות הנדרשים למשפחה או לעסק, יש לכם פתרון יוצא דופן

Learn More

העסקה הטובה מס'1

כשמתלבטים בין חדש ליד שניה, בין רכב מיני או אולי סופר מיני,, יש לנו מה לספר לכם

Learn More

הרכב פנאי 7 מקומות מס 1

7 מקומות ואפילו (5 מקומות) מרווחים, נוחים בטוחים ואיכותיים, יש מנצח, בזכות המחיר לגודל, ומנוע דיזל אופוציונלי במחיר בנזין

Learn More

הרכב פנאי קומפקטי מס'1

כשרוצים רכב פנאי איכותי, עם אחריות מורחבת, וערך גבוה לכסף, יש מנצח

Learn More

מיניוואן 8 מקומות יוקרתי מס 1

7 מקומות ואפילו (5 מקומות) מרווחים, נוחים בטוחים ואיכותיים, יש מנצח, בזכות המחיר לגודל, ומנוע דיזל אופוציונלי במחיר בנזין

Learn More

הרכב פנאי יוקרתי מס'1

כשרוצים רכב פנאי איכותי, עם אחריות מורחבת, וערך גבוה לכסף, יש מנצח

Learn More
המותג היוקרתי
המותג האיכותי
המותג העממי

המותג האיכותי

משפחות ועסקים שמתלבטים בגודל הרכב הנכון, בפתרונות הנדרשים למשפחה או לעסק, יש לכם פתרון יוצא דופן

Learn More

המותג העממי

כשמתלבטים בין חדש ליד שניה, בין רכב מיני או אולי סופר מיני,, יש לנו מה לספר לכם

Learn More

המותג האיכותי

משפחות ועסקים שמתלבטים בגודל הרכב הנכון, בפתרונות הנדרשים למשפחה או לעסק, יש לכם פתרון יוצא דופן

Learn More

המותג העממי

כשמתלבטים בין חדש ליד שניה, בין רכב מיני או אולי סופר מיני,, יש לנו מה לספר לכם

Learn More
bottom of page